Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że zgodnie z art. 3 ust .3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych  oczyszczalni  ścieków.


            Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b, ust. 6, art. 6 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniających wymagania ustawy, pozbywanie się nieczystości ciekłych  w sposób  zgodny z przepisami a więc przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentowania wykonywania obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługę. Nadzór nad realizacją  powyższych obowiązków sprawuje Burmistrz.


W związku z powyższym, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.


Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pok. Nr 4, u sołtysów oraz na stronie internetowej www.gmina-sepolno.pl w zakładce „Informacje o ustawie śmieciowej”.

Załącznik:

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech