Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Dlaczego warto segregować odpady

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całej Polsce rozpoczęła się "rewolucja śmieciowa". W naszej gminie trwają, zakrojone na szeroką skalę, przygotowania do wdrażania tej ustawy.

Na czym polegać będzie „rewolucja śmieciowa"?
Na wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami, w którym za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów odpowiadać będzie gmina.
Kiedy gmina wprowadzi nowy obowiązkowy system zagospodarowania odpadów wszyscy, którzy sortują śmieci „u źródła” - będą płacić niższe rachunki!

Co „rewolucja śmieciowa" oznacza dla statystycznego mieszkańca?
po pierwsze - będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci - teraz zrobi to za niego gmina;
po drugie - znikną zmartwienia, co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami - gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkt odbioru takich odpadów;
po trzecie - koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci - mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką, a w zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość wywiezie;
po czwarte - każdy, kto selekcjonuje odpady będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z dzikimi wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci do lasu, sąsiadów, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach - co, mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi problem w skali całego kraju. Zdaniem ustawodawcy, każdy z nas będzie miał wkrótce szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem.

Należy także pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje - jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści, jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy.

Segregujemy, ponieważ:

  • Zmniejszymy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko;
  • Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców;
  • W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower;
  • Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy ( wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru);
  • Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny ( szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystane nieograniczoną ilość razy);
  • Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i 97% do wody;
  • Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.


Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty
konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców
naszej gminy.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech