Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

INFORMACJA dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionym podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych.

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego zobowiązany jest na wezwanie urzędników przedłożyć umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury vat), które muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości o zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, a także zachowywanie potwierdzeń dokonywanych wywozów.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech