Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie informuje, podpisała umowę na realizację realizacją projektu pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie”

poziom kolor1

Zaplanowane w ramach realizacji zadania roboty budowlane polegać będą na kompleksowym przygotowaniu infrastruktury PSZOK do zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowano budowę rampy wyładowczej, utwardzenia placu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu. Ponadto w ramach prac budowlanych zaplanowano adaptację istniejącego budynku na potrzeby administracyjno-socjalne.

Realizacja projektu ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji PSZOK dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. Celem szczegółowym jest zwiększony udział odpadów zbieranych selektywnie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

  Kliknij aby odsłuchać Gmina Sępólno Krajeńskie informuje, podpisała umowę na realizację realizacją projektu pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie” Zaplanowane w ramach realizacji zadania roboty budowlane polegać będą na kompleksowym przygotowaniu infrastruktury PSZOK do zbierania odpadów komunalnych. Zaplanowano budowę rampy wyładowczej, utwardzenia placu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu. Ponadto w ramach prac budowlanych zaplanowano adaptację istniejącego budynku na potrzeby administracyjno-socjalne. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji PSZOK dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. Celem szczegółowym jest zwiększony udział odpadów zbieranych selektywnie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.     Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech