Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Zebranie Wiejskie Sołectwa Jazdrowo

W dniu 22 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Jazdrowie odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Jazdrowo, któremu przewodniczył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski.  

W zebraniu wzięli udział mieszkańcy Sołectwa Jazdrowo oraz:

 1. Pan Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim;
 2. Pan Franciszek Lesinski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
 3. Pan Zdzisław Grzeca– Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
 4. Pan Antoni Dolny – Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
 5. Pan Dariusz Wojtania - Sekretarz Gminy;
 6. Pracownicy Urzędu Miejskiego.  

Podczas zebrania dotychczasowy Sołtys Pan Robert Sieg przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Jazdrowo w kadencji 2019 – 2023, a także sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez mieszkańców Sołectwa.   

W trakcie zebrania zostały przeprowadzone wybory Sołtysa Sołectwa Jazdrowo oraz Rady Sołeckiej na kadencję  2023 – 2027.   Na Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania wybrano Pana Aleksandra Nowaczewskiego, który uzyskał 4 głosy poparcia przy 7 głosujących. 

Pan Waldemar Stupałkowski  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz Pan Franciszek Lesinski  Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli   gratulacje nowo wybranemu   Sołtysowi Panu Aleksandrowi Nowaczewskiemu życząc wytrwałości i sukcesów w pełnieniu funkcji oraz podziękowali dotychczasowemu Sołtysowi Panu Robertowi Siegowi za współpracę. 

W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Jazdrowo mieszkańcy wybrali:

 1. Panią Rowecką Barbarę;
 2. Pana Roweckiego Józefa;
 3. Panią Sieg Annę;
 4. Pana Siega Roberta.

Główne sprawy, które poruszyli mieszkańcy Sołectwa Jazdrowo na zebraniu dot.:

 • informacji na temat możliwości zapisywania się mieszkańców na opał w leśniczówce,
 • rekomendacji Lasów Państwowych o zakup gazu celem ochrony przed wilkami,
 • prośby Lasów Państwowych  o zgłaszanie informacji dotyczących znalezionych szczątek zwierząt,
 • informacji na temat pojawiających się żmij zygzakowatych przy lasach,
 • wycinki krzaków przy drogach powiatowych m.in. z Jazdrowa, do Radońska, do Sypniewa,
 • wykończenia poboczy przy wybudowanej drodze Lutowo-Lipka,
 • budowy drogi do Jazdrowa oraz wyremontowanie drogi do nowego Sołtysa i nowo wybudowanych domów,
 • tłucznia na Sołectwo.

 

  Kliknij aby odsłuchać W dniu 22 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Jazdrowie odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Jazdrowo, któremu przewodniczył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski.   W zebraniu wzięli udział mieszkańcy Sołectwa Jazdrowo oraz: Pan Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim; Pan Franciszek Lesinski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim; Pan Zdzisław Grzeca– Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim; Pan Antoni Dolny – Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim; Pan Dariusz Wojtania - Sekretarz Gminy; Pracownicy Urzędu Miejskiego.   Podczas zebrania dotychczasowy Sołtys Pan Robert Sieg przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Jazdrowo w kadencji 2019 – 2023, a także sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez mieszkańców Sołectwa.    W trakcie zebrania zostały przeprowadzone wybory Sołtysa Sołectwa Jazdrowo oraz Rady Sołeckiej na kadencję  2023 – 2027.   Na Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania wybrano Pana Aleksandra Nowaczewskiego, który uzyskał 4 głosy poparcia przy 7 głosujących.  Pan Waldemar Stupałkowski  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz Pan Franciszek Lesinski  Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli   gratulacje nowo wybranemu   Sołtysowi Panu Aleksandrowi Nowaczewskiemu życząc wytrwałości i sukcesów w pełnieniu funkcji oraz podziękowali dotychczasowemu Sołtysowi Panu Robertowi Siegowi za współpracę.  W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Jazdrowo mieszkańcy wybrali: Panią Rowecką Barbarę; Pana Roweckiego Józefa; Panią Sieg Annę; Pana Siega Roberta. Główne sprawy, które poruszyli mieszkańcy Sołectwa Jazdrowo na zebraniu dot.: informacji na temat możliwości zapisywania się mieszkańców na opał w leśniczówce, rekomendacji Lasów Państwowych o zakup gazu celem ochrony przed wilkami, prośby Lasów Państwowych  o zgłaszanie informacji dotyczących znalezionych szczątek zwierząt, informacji na temat pojawiających się żmij zygzakowatych przy lasach, wycinki krzaków przy drogach powiatowych m.in. z Jazdrowa, do Radońska, do Sypniewa, wykończenia poboczy przy wybudowanej drodze Lutowo-Lipka, budowy drogi do Jazdrowa oraz wyremontowanie drogi do nowego Sołtysa i nowo wybudowanych domów, tłucznia na Sołectwo.   Powered By GSpeech

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech