Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym

– pozakonkursowym

Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1327, z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pn. Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom – szczebel gminny, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta stowarzyszenia została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 29 marca 2023 r. nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załączniki:

  1. pdfZarządzenie
  2. pdfInformacja w sprawie braku uwag

 

 

  Kliknij aby odsłuchać Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1327, z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pn. Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom – szczebel gminny, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń. Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy. Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta stowarzyszenia została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 29 marca 2023 r. nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty. Burmistrz Waldemar Stupałkowski Załączniki: Zarządzenie Informacja w sprawie braku uwag     Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech