Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Zebranie Wiejskie Sołectwa Iłowo

W dniu 16 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Iłowo, któremu przewodniczył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski.

W zebraniu wzięli udział mieszkańcy Sołectwa oraz :

 1. Pan Franciszek Lesinski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
 2. Pan Zdzisław Grzeca - Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
 3. Pan Dariusz Wojtania - Sekretarz Gminy,
 4. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Podczas zebrania dotychczasowy Sołtys Pani Małgorzata Kucharska przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Iłowo w kadencji 2019 – 2023, a także sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez mieszkańców Sołectwa. Pani Julita Zwiefka Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła zasady i sposób złożenia wniosku o dofinasowanie z Programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku. 

W trakcie zebrania zostały przeprowadzone wybory Sołtysa Sołectwa Iłowo oraz Rady Sołeckiej na kadencję  2023 – 2027. Na Zebraniu Wiejskim spośród dwóch kandydatów wybrano na Sołtysa Panią Małgorzatę Kucharską, która uzyskała 17 głosy poparcia przy 26 głosujących.

Pan Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz Pan Franciszek Lesinski - Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli gratulacje nowo wybranej Pani Sołtys - życząc wytrwałości i sukcesów w pełnieniu funkcji.

W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Iłowo zostali wybrani:

 1. Pan Drobczyński Stanisław,
 2. Pani Grabowska Barbara,
 3. Pan Szweda Andrzej,
 4. Pani Tomsa Anna.

Główne sprawy, które poruszyli mieszkańcy Sołectwa Iłowo na zebraniu to:

 • zmiana ograniczenia prędkości w Radońsku z 30 km/h na 50 km/h za ośrodkiem zdrowia,
 • odbiór odpadów komunalnych,
 • palenie w piecach śmieciami,
 • źle zabezpieczony pustostan w zabudowie bliźniaczej, który grozi zawaleniem,
 • dokończenie naprawy odcinka drogi powiatowej do Radońska,
 • współfinansowanie remontów dróg przez Lasy Państwowe.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech