Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Zebranie Wiejskie Sołectwa Teklanowo

W dniu 14 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Teklanowie odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Teklanowo, któremu przewodniczył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski.  

W zebraniu wzięli udział mieszkańcy Sołectwa Teklanowo oraz:

 1. Pan Franciszek Lesinski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
 2. Pan Antoni Dolny – Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
 3. Pan Tobiasz Świniarski – Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 4. Pan Dariusz Wojtania - Sekretarz Gminy;
 5. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.   

Podczas zebrania dotychczasowy Sołtys Pani Małgorzata Heleniak przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Teklanowo w kadencji 2019 – 2023, a także sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez mieszkańców Sołectwa.   

W trakcie zebrania zostały przeprowadzone wybory Sołtysa Sołectwa Teklanowo oraz Rady Sołeckiej na kadencję  2023 – 2027.  Na Sołtysa wybrano ponownie Panią Małgorzatę Heleniak, która uzyskała 16 głosów poparcia przy 16 głosujących.

Pan Waldemar Stupałkowski  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz Pan Franciszek Lesinski  Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli gratulacje nowo wybranej Pani Sołtys życząc wytrwałości i sukcesów w pełnieniu funkcji.

W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Teklanowo zostali wybrani:

 1. Daszkowska Karolina;
 2. Gulka Zofia;
 3. Pieczywek Dariusz;
 4. Szupińska Barbara.

Główne sprawy, które poruszyli mieszkańcy Sołectwa Teklanowo na zebraniu dot.:

 • zwiększenia ilości tłucznia na Sołectwo,
 • ponownego wytyczenie dróg przez geodetę,
 • odwodnienia odcinków dróg wskazanych przez mieszkańców m.in. w kierunku na Toboły,
 • odbioru zużytej odzieży,
 • zatrudnienia świetlicowej,
 • utwardzenia drogi w kierunku na Włościbórz oraz koło przystanku,
 • zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych,
 • nieterminowego odbioru odpadów segregowanych (szkła),
 • przyjmowania płatności gotówkowej w kasie Urzędu,
 • zgłoszenia do Zakładu Energetycznego podcięcia świerków wchodzących w druty elektryczne przy posesji nr 18.

 

 

  Kliknij aby odsłuchać W dniu 14 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Teklanowie odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Teklanowo, któremu przewodniczył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski.   W zebraniu wzięli udział mieszkańcy Sołectwa Teklanowo oraz: Pan Franciszek Lesinski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim; Pan Antoni Dolny – Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim; Pan Tobiasz Świniarski – Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Dariusz Wojtania - Sekretarz Gminy; Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.    Podczas zebrania dotychczasowy Sołtys Pani Małgorzata Heleniak przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Teklanowo w kadencji 2019 – 2023, a także sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez mieszkańców Sołectwa.    W trakcie zebrania zostały przeprowadzone wybory Sołtysa Sołectwa Teklanowo oraz Rady Sołeckiej na kadencję  2023 – 2027.  Na Sołtysa wybrano ponownie Panią Małgorzatę Heleniak, która uzyskała 16 głosów poparcia przy 16 głosujących. Pan Waldemar Stupałkowski  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz Pan Franciszek Lesinski  Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli gratulacje nowo wybranej Pani Sołtys życząc wytrwałości i sukcesów w pełnieniu funkcji. W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Teklanowo zostali wybrani: Daszkowska Karolina; Gulka Zofia; Pieczywek Dariusz; Szupińska Barbara. Główne sprawy, które poruszyli mieszkańcy Sołectwa Teklanowo na zebraniu dot.: zwiększenia ilości tłucznia na Sołectwo, ponownego wytyczenie dróg przez geodetę, odwodnienia odcinków dróg wskazanych przez mieszkańców m.in. w kierunku na Toboły, odbioru zużytej odzieży, zatrudnienia świetlicowej, utwardzenia drogi w kierunku na Włościbórz oraz koło przystanku, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, nieterminowego odbioru odpadów segregowanych (szkła), przyjmowania płatności gotówkowej w kasie Urzędu, zgłoszenia do Zakładu Energetycznego podcięcia świerków wchodzących w druty elektryczne przy posesji nr 18.     Powered By GSpeech

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech