Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

LII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 28 grudnia 2022r.

pdf2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

pdf7. 1.Wniosek w sprawie nieodczytywania planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2023 rok

pdf7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2023 rok

pdf8. 1. Wniosek w sprawie nieodczytywania planów pracy wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2023 rok

pdf8. a) Komisji Rewizyjnej

pdf8. b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

pdf8. c) Komisji Budżetu

pdf8. d) Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego,

pdf8. e) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

pdf8. f) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

pdf8. g) Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej

pdf9. e)podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

pdf9. l)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

pdf10. a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

pdf10. b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie

pdf10. c) ustalenia regulaminu określającego składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placowkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie

pdf10. d) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026”

pdf10. e) przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie”

pdf10. f) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sępólno Krajeńskie wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Bydgoski Sp. z o.o. w Inpowrocławiu, w postaci prawa ...

pdf10. g) przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Zarządów Osiedli na kadencję 2023-2027

  Kliknij aby odsłuchać 2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim 7. 1.Wniosek w sprawie nieodczytywania planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2023 rok 7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2023 rok 8. 1. Wniosek w sprawie nieodczytywania planów pracy wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2023 rok 8. a) Komisji Rewizyjnej 8. b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 8. c) Komisji Budżetu 8. d) Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego, 8. e) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 8. f) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 8. g) Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej 9. e)podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie 9. l)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok 10. a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok 10. b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie 10. c) ustalenia regulaminu określającego składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placowkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie 10. d) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026” 10. e) przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie” 10. f) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sępólno Krajeńskie wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Bydgoski Sp. z o.o. w Inpowrocławiu, w postaci prawa ... 10. g) przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Zarządów Osiedli na kadencję 2023-2027 Powered By GSpeech

 

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech