Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

LI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 listopada 2022r.

pdf1. Wniosek radnej RM Marioli Turek o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie z porządku obrad projektu uchwały z punktu 11 i) w sprawie przekazania skargi według właściwości.

pdf2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pdf3. Przyjęcie protokołu z L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pdf11. a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie,

pdf11. b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok,

pdf11. c)udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego,

pdf11. d)określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie,

pdf11. e)określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych,

pdf11. f)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie,

pdf11. g)określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

pdf11. h)wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Zalesiu gm. Sępólno Krajeńskie,

pdf11. i)przekazania skargi według własciwości,

pdf11. j)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej w Tucholi na uchwałę nr XXXVIII 365 2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie diet,

pdf11. k)przeprowadzenia konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2030,

pdf11. l)ustalenia opłat za usługi cmentarne,

pdf11. ł)ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych oplat.

pdf12. Podjęcie apelu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorujących na SMA.

 

 

  Kliknij aby odsłuchać 1. Wniosek radnej RM Marioli Turek o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie z porządku obrad projektu uchwały z punktu 11 i) w sprawie przekazania skargi według właściwości. 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 3. Przyjęcie protokołu z L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 11. a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, 11. b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, 11. c)udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego, 11. d)określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, 11. e)określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych, 11. f)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie, 11. g)określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 11. h)wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Zalesiu gm. Sępólno Krajeńskie, 11. i)przekazania skargi według własciwości, 11. j)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej w Tucholi na uchwałę nr XXXVIII 365 2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie diet, 11. k)przeprowadzenia konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2026 z perspektywą na lata 2027-2030, 11. l)ustalenia opłat za usługi cmentarne, 11. ł)ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych oplat. 12. Podjęcie apelu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorujących na SMA.     Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech