Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

XLIX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim- 26 październik 2022 r.

pdf2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pdf10. a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie,

pdf10. b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok,

pdf10. c)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie,

pdf10. d)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie,

pdf10. e)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,

pdf10. f)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie,

pdf10. g)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

pdf10. h)wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie,

pdf10. i)sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim,

pdf10.j) zmiana porządku obrad- wniosek Pana Przewodniczącego RM o wycofanie z porządku obrad projketu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania ...

 

 

  Kliknij aby odsłuchać 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 10. a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, 10. b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, 10. c)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie, 10. d)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie, 10. e)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, 10. f)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie, 10. g)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, 10. h)wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie, 10. i)sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim, 10.j) zmiana porządku obrad- wniosek Pana Przewodniczącego RM o wycofanie z porządku obrad projketu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania ...     Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech