Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

XLI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 23 lutego 2022r.

pdfw sprawie przyjęcia protokołu z XL sesji RM z dnia 26 stycznia 2022r..pdf

pdf2. w sprawie przyjęcia 'Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2030'.pdf

pdf3. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf

pdf4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf

pdf5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.pdf

pdf6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie.pdf

pdf7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.pdf

pdf8. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hallera w Sępólnie Krajeńskim.pdf

pdf9. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sikorz, gm. Sępólno Krajeńskie.pdf

pdf10. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Sępólnie Krajeńskim.pdf

pdf11. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf

pdf12. w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji rządowego Programu 'Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022.pdf

pdf13. w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji rządowego Programu 'Opieka wytchnieniowa' - edycja 2022.pdf

 

 

 

  Kliknij aby odsłuchać w sprawie przyjęcia protokołu z XL sesji RM z dnia 26 stycznia 2022r..pdf 2. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2022-2030.pdf 3. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok.pdf 5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.pdf 6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie.pdf 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.pdf 8. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hallera w Sępólnie Krajeńskim.pdf 9. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sikorz, gm. Sępólno Krajeńskie.pdf 10. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Sępólnie Krajeńskim.pdf 11. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf 12. w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji rządowego Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.pdf 13. w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji rządowego Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022.pdf       Powered By GSpeech

 

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech