Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 listopada 2021r.

pdf2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

pdf9. a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

pdf9. b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

pdf9. c)określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pdf9. d)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

pdf9. e)wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf9. f)zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

pdf9. g)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

pdf9. h)diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

pdf9. i)zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia wysokosci oplat za pobyt dziecka w zlobku i w klubie dzieciecym w Gminie Sepolno Krajenskie oraz wysokosci maksymalnej oplaty za wyzywienie,

pdf9. j)zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia oplat wnoszonych przez rodzicow za pobyt dziecka i wyzywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gmine Sepolno Krajenskie,

pdf9. k) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..

pdf9. l)przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sepolno Krajenskie na lata 2022-2024,

pdf9. l)przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2022,

pdf9. m)pozbawienia statusu pomnika przyrody,

pdf9. n)nadania nazwy ulicy w Sepolnie Krajenskim,

pdf9. o)wyrazenia zgody na dzierzawe na okres 10 lat oraz odstapienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Gminy Sepolno Krajenskie,

pdf9. p)wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej polozonej przy ul. Polnej w Sepolnie Krajenskim..

pdf10. wniosek radnego RM J.Tomasa w sprawie opinii na temat zdalnego prowadzenia od 1 grudnia zdalnych posiedzen sesji RM i komisji RM

 

 

  Kliknij aby odsłuchać 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim 9. a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie 9. b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok 9. c)określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie 9. d)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9. e)wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9. f)zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 9. g)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 9. h)diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 9. i)zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia wysokosci oplat za pobyt dziecka w zlobku i w klubie dzieciecym w Gminie Sepolno Krajenskie oraz wysokosci maksymalnej oplaty za wyzywienie, 9. j)zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia oplat wnoszonych przez rodzicow za pobyt dziecka i wyzywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gmine Sepolno Krajenskie, 9. k) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.. 9. l)przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sepolno Krajenskie na lata 2022-2024, 9. l)przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2022, 9. m)pozbawienia statusu pomnika przyrody, 9. n)nadania nazwy ulicy w Sepolnie Krajenskim, 9. o)wyrazenia zgody na dzierzawe na okres 10 lat oraz odstapienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Gminy Sepolno Krajenskie, 9. p)wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej polozonej przy ul. Polnej w Sepolnie Krajenskim.. 10. wniosek radnego RM J.Tomasa w sprawie opinii na temat zdalnego prowadzenia od 1 grudnia zdalnych posiedzen sesji RM i komisji RM     Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech