Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

XXXV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 25 sierpnia 2021r.

pdf2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim..

pdf3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim..

pdf8e Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

pdf11. a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021rok,

pdf11. b) okreslania sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sepolno Krajenskie, w roku szkolnym 2021_22,

pdf11. c) projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie,

pdf11. d) nadania nazwy placu,

pdf11. e) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy

pdf11. f) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Wojska Polskiego 9_4,

pdf11. g) regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim,

pdf11. h) ustalenia opłat za usługi cmentarne,.

pdf11. i) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie dzialłek nr 198_6 oraz 198_37 obręb Piaseczno,

pdf11. j) ustanowienia prawa służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie położonej w miejscowości Niechorz,

pdf11. k) ustanowienia odpłatnego prawa służebnosci przejazdu i przechodu na nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Sępólno Krajeńskie

pdf11. l) przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarzaądu Osiedla, członka Rady Sołeckiej na kadencje 2019-2023,

pdf11. ł) odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,

pdf11. m1) głosowanie nad zamknięciem listy kandydata_ów na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM

pdf11. m2) głosowanie nad kandydaturą radnego RM Zdzisław Grzeca na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM

pdf11. m3) głosowanie nad zamknięciem listy kandydata_ów na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM

pdf11. m4) głosowanie nad kandydaturą radnego RM Zdzisław Grzeca na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM

pdf11. m) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji..

pdf12. Podjęcie deklaracji w sprawie zobowiązania się do podjęcia działań zmierzających do zaliczenia projektowanej drogi na działce nr 514_1 ..

pdf13. Podjęcie apelu do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi w sprawie objęcia w ramach działania ..

 

 

  Kliknij aby odsłuchać 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.. 8e Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. 11. a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021rok, 11. b) okreslania sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sepolno Krajenskie, w roku szkolnym 2021_22, 11. c) projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, 11. d) nadania nazwy placu, 11. e) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy 11. f) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Wojska Polskiego 9_4, 11. g) regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim, 11. h) ustalenia opłat za usługi cmentarne,. 11. i) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie dzialłek nr 198_6 oraz 198_37 obręb Piaseczno, 11. j) ustanowienia prawa służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie położonej w miejscowości Niechorz, 11. k) ustanowienia odpłatnego prawa służebnosci przejazdu i przechodu na nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Sępólno Krajeńskie 11. l) przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarzaądu Osiedla, członka Rady Sołeckiej na kadencje 2019-2023, 11. ł) odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, 11. m1) głosowanie nad zamknięciem listy kandydata_ów na członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM 11. m2) głosowanie nad kandydaturą radnego RM Zdzisław Grzeca na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM 11. m3) głosowanie nad zamknięciem listy kandydata_ów na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM 11. m4) głosowanie nad kandydaturą radnego RM Zdzisław Grzeca na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM 11. m) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.. 12. Podjęcie deklaracji w sprawie zobowiązania się do podjęcia działań zmierzających do zaliczenia projektowanej drogi na działce nr 514_1 .. 13. Podjęcie apelu do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi w sprawie objęcia w ramach działania ..     Powered By GSpeech

 

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech