Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Kontrola danych zawartych w złożonych deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Sępólno Krajeńskie będzie na bieżąco dokonywać weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w celu uszczelnienia systemu i objęcia nim wszystkich mieszkańców miasta. Wyniki licznych kontroli i przeprowadzonych postępowań wyjaśniających potwierdzają, iż w wielu przypadkach ilość osób zgłoszonych do ponoszenia opłaty śmieciowej nie pokrywa się z rzeczywistą ilością osób faktycznie zamieszkujących dany lokal. Deklarowanie mniejszej ilości zamieszkałych osób jest nieuczciwe w stosunku do tych mieszkańców, którzy rzetelnie przekazują dane. Postępowanie niektórych mieszkańców, zaniżających ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ma bezpośredni wpływ na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty gospodarowania odpadami za osoby „niezgłoszone" ponoszą uczciwi i sumiennie płacący opłatę śmieciową mieszkańcy. W konsekwencji system gospodarki odpadami nie bilansuje się i gmina jest zmuszona do podwyższenia stawki opłaty śmieciowej.


W okresie do dnia 30 czerwca br. weryfikacji poddani zostaną właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.


Wobec powyższego prosimy o dokonywanie rzetelnej weryfikacji ilości osób zgłoszonych w deklaracji w stosunku do ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. W przypadku nieścisłości w tym zakresie prosimy o składanie nowych deklaracji (lub oświadczeń do zarządcy), w których ujęci zostaną wszyscy mieszkańcy faktycznie mieszkający w nieruchomości i wytwarzający odpady. W przypadku wykrycia przez tut. Urząd Miejski osób, które nie były objęte opłatą śmieciową zostanie ona im naliczona do 5 lat wstecz.
Deklarację należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, tj. 7.30- 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7.30-16.00 (wtorek), 7.30-15.00 (piątek), pokój nr 4, ul. Tadeusza Kościuszki 11, można wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski

  Kliknij aby odsłuchać Gmina Sępólno Krajeńskie będzie na bieżąco dokonywać weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu uszczelnienia systemu i objęcia nim wszystkich mieszkańców miasta. Wyniki licznych kontroli i przeprowadzonych postępowań wyjaśniających potwierdzają, iż w wielu przypadkach ilość osób zgłoszonych do ponoszenia opłaty śmieciowej nie pokrywa się z rzeczywistą ilością osób faktycznie zamieszkujących dany lokal. Deklarowanie mniejszej ilości zamieszkałych osób jest nieuczciwe w stosunku do tych mieszkańców, którzy rzetelnie przekazują dane. Postępowanie niektórych mieszkańców, zaniżających ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ma bezpośredni wpływ na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty gospodarowania odpadami za osoby „niezgłoszone ponoszą uczciwi i sumiennie płacący opłatę śmieciową mieszkańcy. W konsekwencji system gospodarki odpadami nie bilansuje się i gmina jest zmuszona do podwyższenia stawki opłaty śmieciowej. W okresie do dnia 30 czerwca br. weryfikacji poddani zostaną właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Wobec powyższego prosimy o dokonywanie rzetelnej weryfikacji ilości osób zgłoszonych w deklaracji w stosunku do ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. W przypadku nieścisłości w tym zakresie prosimy o składanie nowych deklaracji (lub oświadczeń do zarządcy), w których ujęci zostaną wszyscy mieszkańcy faktycznie mieszkający w nieruchomości i wytwarzający odpady. W przypadku wykrycia przez tut. Urząd Miejski osób, które nie były objęte opłatą śmieciową zostanie ona im naliczona do 5 lat wstecz. Deklarację należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, tj. 7.30- 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7.30-16.00 (wtorek), 7.30-15.00 (piątek), pokój nr 4, ul. Tadeusza Kościuszki 11, można wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Burmistrz Sępólna KrajeńskiegoWaldemar Stupałkowski Powered By GSpeech

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech