Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

XXVII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 grudnia 2020r.

pdf1. 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.

pdf2. 7a. Przyjęcie wniosku w sprawie nieodczytywania planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.

pdf3. 7b. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2021 rok.

pdf4. 8. Przyjęcie wniosku w sprawie nieodczytywania planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.

pdf5. 8a) Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2021 rok.

pdf6. 8b) Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM na 2021 rok.

pdf7. 8c) Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Handlu RM na 2021 rok.

pdf8. 8d) Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego RM na 2021 rok.

pdf9. 8e) Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdsrowia RM na 2021 rok.

pdf10. 8f) Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Srodoiwska RM za 2021 rok.

pdf11. 8g) Przyjęcie planu pracy Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej RM na 2021 rok.

pdf12 .9e) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

pdf13. 9l) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok.

pdf14. 10a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok.

pdf15. 10b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa ....

pdf16. 10c) Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

pdf17. 10d) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń....

pdf18. 10e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy ......

pdf19. 10f) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

pdf20. 10g) Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących ....

pdf21. 10h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu....

pdf22. 10i) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.....

pdf23. 10j) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości....

pdf24. 10k) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię....

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech