Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Przypominamy, że odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na naszej stronie. Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.00.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w workach typu BIG-BAG (w ilości do 1 m3 ) z częstotliwością 1 raz w roku na nieruchomość.

Worki dostarczane będą po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu: 696-099-426

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  1. 31,00 zł/mieszkańca/miesiąc, - stawka podstawowa
  2. 28,00 zł/mieszkańca/miesiąc – w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
  3. Stawka podwyższona w wysokości 62,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Harmonogram | Rejestr | Wnioski | Uchwały | Deklaracje | Zarządzenia | Gmina informuje | Analiza | Pozostałe | ZBIÓRKA ODPADÓW | Konkurs | Słownik segregacji


 

Słownik segregacji

Konkurs

ZBIÓRKA ODPADÓW

Harmonogram:

Rejestr:

Wnioski:


Uchwały:

Deklaracje:

Numer konta bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. Tadeusza Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
Konto w BGŻ BNP PARIBAS
Nr 23 1600 1462 1016 7754 9000 0012

Zarządzenia:

Gmina informuje:

Analiza:

Pozostałe:

 

  Kliknij aby odsłuchać   Przypominamy, że odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na naszej stronie. Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.00. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w workach typu BIG-BAG (w ilości do 1 m3 ) z częstotliwością 1 raz w roku na nieruchomość. Worki dostarczane będą po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu: 696-099-426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 31,00 zł/mieszkańca/miesiąc, - stawka podstawowa 28,00 zł/mieszkańca/miesiąc – w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) Stawka podwyższona w wysokości 62,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Harmonogram | Rejestr | Wnioski | Uchwały | Deklaracje | Zarządzenia | Gmina informuje | Analiza | Pozostałe | ZBIÓRKA ODPADÓW | Konkurs | Słownik segregacji   Słownik segregacji Słownik segregacji Konkurs KONKURS FOTOGRAFICZNY „Segregacja odpadów w obiektywie” Konkurs plastyczny „Wszystkie dzieci segregują śmieci” Konkurs fotograficzny Segregacja odpadów w obiektywie ZBIÓRKA ODPADÓW Harmonogram: Harmonogram odbioru odpadów styczeń - grudzień 2023: Harmonogram - Odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej - obszar miejski.pdf Harmonogram - Odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej - obszar wiejski.pdf Harmonogram - Odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej.pdf Rejestr: Rejestr działalności regulowanej Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Wnioski: WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Uchwały: Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Uchwała nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, Uchwała nr XXXVII/353/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, Uchwała nr XXXVII/354/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uchwała nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uchwała nr XXXVIII/362/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XXXIX/379/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracje: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Numer konta bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Gmina Sępólno Krajeńskieul. Tadeusza Kościuszki 1189-400 Sępólno KrajeńskieKonto w BGŻ BNP PARIBASNr 23 1600 1462 1016 7754 9000 0012 Zarządzenia: ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.13.2020 ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.14.2020 ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.20.2021 Gmina informuje: Gmina Sępólno Krajeńskie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 informuje: INFORMACJA dotycząca wywozu nieczystości ciekłych Analiza:  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2021 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2020 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2013 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sępólno Kraj 2012 Pozostałe: Informacja dla mieszkańców Dlaczego warto segregować odpady Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie śmieciowej Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Informacja o współfinansowaniu kampanii edukacyjno - informacyjnej EPUAP - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nowe opłaty za odpady komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Segregacja po nowemu Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni Komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. DEKLARACJA INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Kontrola danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   Powered By GSpeech

 

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech