Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

XV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 grudnia 2019r.

pdf1. 2.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pdf2. 7.wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej – nie czytać „Planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2020 rok”.

pdf3. 7.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2020 rok.

pdf4. 8.wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej – nie czytać planów pracy wszystkich komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2020 rok.

pdf5. 8a.głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej.

pdf6. 8b.głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji.

pdf7. 8c.głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Budżetu i Handlu.

pdf8. 8d.głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego.

pdf9. 8e.głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

pdf10. 8f.głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Srodowiska.

pdf11. 8g.głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej.

pdf12. 9e.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

pdf13. 9j.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok.

pdf14. 10a.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.

pdf15. 10b.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów,.

pdf16. 10c.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rad Sołeckich na kadencje 2019-2023,.

pdf17. 10d.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Sepolno Krajenskie,.

pdf18. 10e.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,.

pdf19. 10f.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniajaca uchwałe w sprawie regulaminu określajacego wysokość ... wynagrodzenia nauczycieli ...

pdf20. 10g.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Krajeńskie, w roku szkolnym 2019_20,.

pdf21. 10h.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniajaca uchwałe w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ....

pdf22. 10i.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierzawe działki wraz z budynkami na okres dłuzszy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy,.

pdf23. 10j.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres 10 lat nieruchomosci położonej w Dziechowie,.

pdf24. 10k.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości ....

pdf25. 10l.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech