Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

V sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 lutego 2019r.

  1. pdf1b) zmiana porządku obrad - dodanie do punktu 10 podpunktu h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na przewodniczenie Zebraniom Wiejskim Sołectw
  2. pdf2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
  3. pdf10a) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.
  4. pdf10b) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim,
  5. pdf10c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych,
  6. pdf10d) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sępólno Krajeńskie,
  7. pdf10e) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  8. pdf10f) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022”,
  9. pdf10g) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych – Sołectw Lutowo i Lutówko w Gminie Sępólno Krajeńskie.
  10. pdf10h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na przewodniczenie Zebraniom Wiejskim Sołectw

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech